WebSeo
Seni bergerak Sebelum kita bercakap mengenai bagaimana kita harus bergerak di bawah Barbell Saya...
WebSeo
2020-04-01 15:30:12
WebSeo logo

Blog

The 'APORENDERE SENI PERGERAKAN DALAM TEPAT. ANDA JELASKAN KONSEP THE

  • photo

pelatih peribadi anda di Catania

Seni bergerak
Sebelum kita bercakap mengenai bagaimana kita harus bergerak di bawah Barbell Saya fikir ia adalah penting untuk bercakap tentang
semasa anda bergerak.
Man, sebagai binatang, dan mempunyai struktur yang membolehkan ia berinteraksi dengan
persekitaran.
Asas hubungan ini #movimento itu, #coordinazionemotoria
yang terdiri daripada kemahiran koordinasi asas (iaitu keupayaan untuk belajar
pergerakan baru dan # capacitàcoordinative tertentu
# gandingan kapasiti dan gabungan pergerakan: menghubungkan antara
kemahiran motor sudah diperoleh;
# membezakan keupayaan: rangsangan yang berbeza apabila perubahan berlaku. ia digunakan apabila otak dos jumlah kuasa yang digunakan untuk menjelaskan usaha.
apa yang saya mahu anda memahami bahawa bar adalah semata-mata
terpakai kepada mana-mana alat lain . Jika kita bergerak kita akan dapat melakukan ini dengan Barbell, dengan kettlebells, percuma dan badan akhirnya, kita memohon konsep-konsep ini
di tempat lain. jumpelang
sahaja satu cara yang kita mesti menggunakan konsep.

ARTIKEL BERKAITAN